Przejdź do treści

Bezpieczeństwo danych

§1 Wymiana danych

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Wymiana wszystkich danych między Spektrum a użytkownikiem odbywa się za pomocą protokołu HTTPS – zapewniającemu bezpieczną transmisję zaszyfrowanego strumienia danych. Szyfrowanie w HTTPS odbywa
się za pomocą protokołu SSL.

§2 Uwierzytelnianie

Dostęp do systemu jest możliwy tylko po podaniu loginu i hasła. Tylko
od nas zależy bezpieczeństwo tych danych i nie powinniśmy ich nikomu powierzać. W przypadku gdy zapomnimy hasło do systemu możliwa jest tylko administracyjna zmiana, gdyż hasła nie są przechowywane
w systemie w sposób jawny.

§3 Bezpieczny serwer

Serwer na którym działa Spektrum zlokalizowany jest w całodobowo monitorowanej serwerowni. Serwerownia ta jest zabezpieczona przed ogniem czy też zalaniem. Jest podłączona do dwóch niezależnych łączy internetowych do komunikacji. Lokalizacja ta nie dopuszcza dostępu osób niepowołanych do fizycznych maszyn, do serwera mają dostęp tylko administratorzy. Serwer posiada zawsze aktualny system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe i firewall.

§4 Kopie zapasowe

Raz na 24h (w momencie najmniejszego obciążenia serwera)
są wykonywane kopie zapasowe danych. Kopie te przechowywane
są na nośnikach fizycznych poza serwerownią. Przechowujemy kopie
z ostatnich 14 dni. W przypadku jakiejkolwiek awarii serwera mają Państwo pewność, że nie stracą Państwo danych z więcej niż jednego dnia.

§5 Awarie

W razie wystąpienia awarii natychmiast podejmujemy działania. Jesteśmy przygotowani zarówno na możliwość szybkiej zmiany fizycznej lokalizacji serwera lub odtworzenia całego systemu wraz z danymi. Jeżeli kiedykolwiek dojdzie do awarii przerwa w dostępie do systemu
nie powinna być dłuższa niż 24h.

Porozmawiajmy o tym, jak Spektrum może wspomóc
działanie Twojej firmy.

Spektrum wspomaga prowadzenie biznesu generując realne oszczędności. Zapraszamy do rozmowy i prezentacji rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb.