Przejdź do treści

Dopasuj system do swoich potrzeb – wybierz moduły i funkcje, których potrzebujesz.

Spektrum - elektroniczny obieg dokumentów
Wybierz interesującą Cię funkcję

Budżetowanie projektów

Tworzenie budżetu dla Projektu/ów. Automatyczne rozliczanie budżetów. Alerty o przekroczeniu budżetu. Możliwość aktualizowania i wprowadzenia kolejnych wersji budżetu.

użytkownicy

Kontrola budżetów.

Automatyczna kontrola wykonania budżetu. Powiadomienia o przekroczeniu planowanych wydatków.

użytkownicy

Wersjonowanie budżetów.

Możliwość aktualizowania budżetu, kontrola zabudżetowanych wydatków.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Eksport do ERP

Możliwość przesyłania danych zarejestrowanych w SPEKTRUM do systemu ERP.

użytkownicy

Symfonia, Comarch, Wapro.

Przygotowaliśmy pliki wymiany informacji do najpopularniejszych w Polsce systemów księgowych.

użytkownicy

Inne systemy.

Jeśli Twój system księgowy ma możliwość zaimportowania danych, przygotujemy odpowiednie pliki do wymiany danych.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum

Porównaj wersje naszego oprogramowania

W łatwy sposób dopasujesz wersje oraz dodatkowe funkcjonalności do swoich potrzeb. Sprawdź listę możliwości i wariantów, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Porównaj wersje
spektrum eod
Grupowanie i etykietowanie kontrahentów

Możliwość oznaczania kontrahentów własnymi etykietami, bądź przypisywanie do grup. Funkcjonalność bardzo przydatna, jeśli system będzie wykorzystywany również jako mini CRM.

użytkownicy

Łatwe wyszukiwanie kontrahentów wg grupy.

Możliwość wyszukiwania kontrahentów przypisanych do zdefiniowanej przez użytkownika grupy.

użytkownicy

Wyszukiwanie kontrahentów oznaczonych własnymi etykietami.

Tworzenie własnych etykiet pozwala na elastyczne i intuicyjne grupowanie kontrahentów. Jeden kontrahent może mieć przypisanych kilka etykiet.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Grupy uprawnień

Ułatwienie przy konfiguracji systemu. Możliwość stworzenia szablonu uprawnień i przypisania go do użytkownika.

użytkownicy

Przyspieszenie konfiguracji systemu.

Stworzenie grupy uprawnień przyspiesza pracę podczas konfiguracji.

użytkownicy

Łatwiejsze zarządzanie systemem.

Dzięki grupom uprawnień łatwiej będziesz zarządzał uprawieniami dla nowych użytkowników.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Grupy użytkowników

Funkcja pozwala na szybszą obsługę rejestracji dokumentów poprzez przypisanie dostępu do dokumentu grupie. Użytkownik może być przypisany do kilku grup.

użytkownicy

Szybsza obsługa dokumentów.

Możliwość przekazania dokumentu grupie użytkowników.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
KSeF – pobieranie

KSeF – pobieranie – automatyczne pobieranie ustrukturyzowanych faktur z Krajowego Systemu e-Faktur.

użytkownicy

Automatyzacja wymiany danych z KSeF

Dane zostaną automatycznie pobrane do systemu.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
KseF – wizualizacja

System wizualizuje zawartość plików .xml pobranych z KSeF. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może odczytać dane z dokumentu w formie graficznej – podobnie jak było to w przypadku dokumentów papierowych.

użytkownicy

Zobaczysz dokumenty z KSef w formie graficznej

Dokumenty xml są przetwarzane na graficzną wersję dokumentów.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum

Porównaj wersje naszego oprogramowania

W łatwy sposób dopasujesz wersje oraz dodatkowe funkcjonalności do swoich potrzeb. Sprawdź listę możliwości i wariantów, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Porównaj wersje
spektrum eod
KSeF – pobieranie

KSeF – pobieranie – automatyczne pobieranie ustrukturyzowanych faktur z Krajowego Systemu e-Faktur.

użytkownicy

Automatyzacja wymiany danych z KSeF

Dane zostaną automatycznie pobrane do systemu.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
KseF – wizualizacja

System wizualizuje zawartość plików .xml pobranych z KSeF. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może odczytać dane z dokumentu w formie graficznej – podobnie jak było to w przypadku dokumentów papierowych.

użytkownicy

Zobaczysz dokumenty z KSef w formie graficznej

Dokumenty xml są przetwarzane na graficzną wersję dokumentów.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Listy dodatkowych dekretów

Możliwość stworzenia dodatkowych list wykorzystywanych przy opisywaniu dokumentów. Standardem w systemie są miejsca powstania kosztów oraz rodzaje kosztów, dodatkowe dekrety pozwalają użytkownikowi tworzyć własne słowniki do opisywania dokumentów.

użytkownicy

Dodatkowe wymiary analityczne.

Tworzenie własnych list pozwala na dogłębną analizę danych.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Lokalizacje

Funkcjonalność szczególnie ważna dla firm zlokalizowanych w kilku miejscach. Dzięki podziałowi dokumentów i użytkowników na poszczególne lokalizacje można z łatwością przypisywać/udostępniać dokumenty użytkownikom z wybranej lokalizacji. Można również mieć pełną kontrolę nad miejscem przechowywania oryginałów dokumentów. Funkcjonalność ściśle powiązana z transferami dokumentów (Transfery dokumentów pomiędzy lokalizacjami), które pozwalają na kontrolę przekazywania dokumentów pomiędzy placówkami.

użytkownicy

Kontrola przechowywania oryginału dokumentu.

użytkownicy

Uprawnienia użytkowników

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum

Porównaj wersje naszego oprogramowania

W łatwy sposób dopasujesz wersje oraz dodatkowe funkcjonalności do swoich potrzeb. Sprawdź listę możliwości i wariantów, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Porównaj wersje
spektrum eod
Moduł Flota

Służy do ewidencji i zarządzania pojazdami służbowymi. Główną zaletą systemu jest możliwość rejestracji oraz analizowania kosztów związanych z utrzymaniem samochodów służbowych (ubezpieczenie, przeglądy, naprawy, paliwo) oraz tras i ilości kilometrów. Dzięki raportom można szybko przeanalizować całkowite koszty utrzymania poszczególnych pojazdów lub całej floty, średnie spalanie itp. Moduł pozwala również na rezerwację oraz bieżącą kontrolę wykorzystania pojazdów. Wprowadzenie terminów przeglądów technicznych, dat opłacenia ubezpieczeń itp. pozwala na terminowe zrealizowanie płatności i serwisów – moduł „przypomina” o nadchodzących zdarzeniach

użytkownicy

Rezerwacja pojazdów.

Szybkie i łatwe rezerwowanie pojazdu w wybranym dniu i przedziale czasowym. Możliwość rezerwacji na dłuższy okres czasu.

użytkownicy

Kontrola kosztów pojazdów.

Kontrola kosztów związanych z pojazdami służbowymi takimi jak, paliwo, przeglądy techniczne, ubezpieczenia.

Dodatkowo kontrola tras przejazdów, wykorzystania pojazdów oraz przypomnienia o koniecznych ubezpieczeniach i  przeglądach technicznych pojazdów.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Moduł Pracownicy

Moduł służący do planowania, kontroli wykorzystania urlopów oraz ustalania zastępstw za pracowników przebywających na urlopach, zwolnieniach lekarskich lub nieobecnych z innych powodów. Moduł ściśle współpracuje z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów – zadania przypisywane pracownikowi będącemu na urlopie są automatycznie przekazywane osobie zastępującej. Dzięki wizualizacji nieobecności pracowników jest doskonałym narzędziem do planowania pracy.

użytkownicy

Możliwość samodzielnego sprawdzenia przez pracownika ilości dni urlopu do wykorzystania.

A także możliwość złożenia wniosku online oraz powiadomienie o akceptacji wniosku, również mailowe.

użytkownicy

Brak zagubionych, czy niedostarczonych wniosków urlopowych.

Czyli prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia dla pracowników w miesiącu, w którym korzystają z urlopów wypoczynkowych.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Moduł Projekty

Moduł służący do rozliczania kosztów związanych z prowadzonymi przez firmę projektami, w tym również czasu i kosztów pracy. Dzięki informacjom zawartym w module szybko można otrzymać informacje na temat czasochłonności prowadzonego projektu oraz kosztów (w tym kosztów wynagrodzeń) związanych z projektem, a co za tym idzie oszacować rentowność przedsięwzięcia. Dodatkowym atutem jest zebrania wszystkich dokumentów związanych z projektem w e-teczce projektu.

użytkownicy

Bieżąca kontrola kosztów projektów.

System na bieżąco, wraz z każdym zarejestrowanym w systemie dokumentem aktualizuje dane dotyczące projektów.

użytkownicy

Łatwy dostęp do dokumentów i zarządzanie kosztami projektów.

Możliwość zarządzania online prowadzonymi projektami. Szybki dostęp do dokumentów i zestawień.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Moduł Wyposażenie

Moduł służy do ewidencji i zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa. Przypisanie osób odpowiedzialnych do poszczególnych składników wyposażenia daje możliwość uzyskania szybkiej informacji gdzie (u kogo) znajduje się wyposażenie. Moduł daje możliwość samodzielnego zarządzania składnikami majątku upoważnionym pracownikom, np. wymiana sprzętu pomiędzy pracownikami. Dzięki wbudowanym zestawieniom w sposób szybki i łatwy można przeprowadzić inwentaryzację składników majątku jak i rozliczyć pracownika, np. w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

użytkownicy

Łatwa lokalizacja wyposażenia

W dowolnym momencie możesz sprawdzić gdzie znajduje się element wyposażenia.

użytkownicy

Automatyczne przygotowanie listy wyposażenia pracownika.

Na bieżąco możesz kontrolować stan wyposażenia pracownika.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum

Porównaj wersje naszego oprogramowania

W łatwy sposób dopasujesz wersje oraz dodatkowe funkcjonalności do swoich potrzeb. Sprawdź listę możliwości i wariantów, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Porównaj wersje
spektrum eod
Obsługa drukarek kodów kreskowych

Możliwość wykorzystania kodów kreskowych przy rejestracji dokumentów. Funkcjonalność bardzo przydatna przy rejestracji dużej ilości dokumentów “papierowych”. Wykorzystanie kodów kreskowych znacznie przyspiesza łączenie zarejestrowanych pozycji z załącznikami.

użytkownicy

Automatyzacja procesu przypisywania załączników do zarejestrowanych pozycji.

System, dzięki zastosowaniu kodów kreskowych automatycznie łączy obraz dokumentu z zarejestrowaną pozycją.

użytkownicy

Indywidualna, niepowtarzalna numeracja dokumentów.

Każdy dokument otrzymuje indywidualny, niepowtarzalny kod kreskowy oraz numer.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Obsługa książki nadawczej

Automatyczne przygotowywanie przez system pocztowej książki nadawczej. System automatycznie przygotowuje listę dokumentów do wysyłki. Wzór druku zgodny ze standardową książką nadawczą Poczty Polskiej.

użytkownicy

Automatyzacja pracy sekretariatu.

System automatycznie przygotuje wydruk książki nadawczej wg wzoru Poczty Polskiej.

użytkownicy

Szybsza obsługa przesyłek  i listów poleconych.

Rejestrując dokumenty “wychodzące” system automatycznie przygotowuje książkę nadawczą dla dokumentów poleconych.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Obsługa walut

WIELOWALUTOWOŚĆ – obsługa dokumentów rejestrowanych w walutach obcych – przeliczanie na PLN po kursie waluty wskazanym przez Użytkownika.

użytkownicy

Automatyczne pobieranie kursów z NBP.

System może automatycznie połączyć się z serwisem NBP i pobrać kursy walut za wybrany przez użytkownika okres.

użytkownicy

Automatyzacja wyceny dokumentów w walutach obcych.

Dokumenty zarejestrowane w walucie obcej są automatycznie przeliczane na PLN, a dokumenty eksportowane do systemu ERP są prezentowane zarówno w walucie obcej jak i w PLN-ach.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
OCR

OCR – (ang. Optical Character Recognition) to funkcjonalność, która umożliwia optyczne rozpoznawanie znaków na plikach graficznych, co znacznie usprawnia przebieg pracy przy rejestracji dokumentów. System automatycznie odczyta dane z faktur i wprowadzi je do systemu.

użytkownicy

Przyspieszenie rejestracji.

Dzięki automatycznemu odczytywaniu informacji z dokumentu proces rejestracji zostaje przyspieszony.

użytkownicy

Mniejsze ryzyko pomyłki.

Dzięki automatyzacji rejestracji istnieje mniejsze ryzyko błędu.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum

Porównaj wersje naszego oprogramowania

W łatwy sposób dopasujesz wersje oraz dodatkowe funkcjonalności do swoich potrzeb. Sprawdź listę możliwości i wariantów, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Porównaj wersje
spektrum eod
Parametryzacja haseł – własna polityka haseł

Możliwość stworzenia własnej polityki haseł, określenie złożoności hasła, jego długości, wymagalności wielkich i małych liter i znaków specjalnych. Określenie terminu ważności haseł i wymuszenia jego zmiany.

użytkownicy

Większe bezpieczeństwo.

Tworzenie własnej polityki haseł wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie niepożądanego dostępu do bazy danych.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Powiadomienia e-mail

Funkcjonalność, dzięki której Użytkownik będzie mógł otrzymać wiadomości e-mail od systemu o nowym zadaniu lub dokumencie zarejestrowanym w systemie i przypisanym do Użytkownika.

użytkownicy

Powiadomienie o nowym zadaniu.

System może wysyłać powiadomienia o nowych zadaniach.

użytkownicy

Powiadomienie o nowym dokumencie.

System może wysyłać powiadomienia o nowozarejestrowanych dokumentach.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Raporty obiegów i dekretów

Raporty analizujące dane o obiegach, np. czasochłonność, terminowość, ale także przygotowanie raportów dekretacji dla działu księgowego.

użytkownicy

Gotowa dekretacja dla działu księgowego.

Możliwość wydrukowania dekretów wraz z opisami i akceptacjami osób biorących udział w obiegu dokumentu.

użytkownicy

Kontrola terminowości wykonywania zadań.

Możliwość sprawdzenia na jakim etapie kontroli/akceptacji jest dokument.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Rejestracja czasu pracy

Możliwość rejestracji rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz ewentualnych przerw. System automatycznie zliczy dokładny czas pracy. Rejestracja czasu pracy może zastąpić prowadzenie listy obecności.

użytkownicy

Automatyzacja listy obecności pracowników.

Pracownicy rozpoczynając pracę uruchamiają w systemie zegar, który zaczyna zliczać czas pracy. W przypadku przerwy pracownik zatrzymuje zegar rejestrując przerwę w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

użytkownicy

Szczegółowe rozliczenia czasu pracy.

Uprawnieni użytkownicy mogą korzystać z raportów czasu pracy, w których znajdują się szczegółowe informacje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, przerwach, przepracowanym czasie oraz frekwencji.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum

Porównaj wersje naszego oprogramowania

W łatwy sposób dopasujesz wersje oraz dodatkowe funkcjonalności do swoich potrzeb. Sprawdź listę możliwości i wariantów, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Porównaj wersje
spektrum eod
Rozbudowane kategoryzowanie dokumentów

Możliwość tworzenia kategorii dla typów dokumentów, a co za tym idzie stworzenie oddzielnych ścieżek obiegów dokumentów w zależności od kategorii dokumentu.

użytkownicy

Elastyczność w definiowaniu obiegów dokumentów.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Szablony ról

Ułatwiają i przyspieszają definiowanie obiegów dokumentów.

użytkownicy

Szybsze definiowanie nowych obiegów

Dzięki wykorzystaniu szablonów ról szybciej i bardzie automatycznie zdefiniujesz nowe obiegi w systemie.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Transfery dokumentów pomiędzy lokalizacjami

Możliwość kontrolowania miejsca przechowywania dokumentu. Funkcjonalność szczególnie przydatna w przypadku firm “rozproszonych” w kilku lokalizacjach.

użytkownicy

Zawsze wiesz gdzie znajduje się oryginał dokumentu.

Przypisanie dokumentu do lokalizacji pozwala na szybkie dotarcie do oryginału dokumentu.

użytkownicy

Narzędzie kontroli przekazywanych dokumentów.

Masz pełną kontrolę przy przygotowywaniu dokumentów do przekazania, jak i przy przyjmowaniu przesyłki.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Uprawnienia użytkowników

Funkcjonalność niezbędna w większych firmach, w których pracownicy powinni mieć dostęp wyłącznie do wybranych dokumentów i funkcji.

użytkownicy

Indywidualne uprawnienia dla użytkowników.

Możliwość skonfigurowania uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

użytkownicy

Szablony uprawnień.

Możliwość tworzenia szablonów uprawnień i przypisywania ich poszczególnym pracownikom.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Wielofirmowość

Możliwość rejestracji dokumentów kilku firm w jednej bazie danych. Funkcjonalność szczególnie przydatna dla firm, które np. tworzą spółki celowe dla projektów.

użytkownicy

Oszczędność i elastyczność pracy.

Kupujesz tylko jedną licencję dla wszystkich firm. Wszystkie dokumenty masz w jednej bazie, nie musisz przelogowywać się pomiędzy bazami.

użytkownicy

Wspólne analizy dla wielu firm.

Możesz analizować i porównywać dane z całej grupy firm.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Własna numeracja

Mozliwość tworzenia własnej numeracji dokumentów, np. tożsamej z numeracją w systemie księgowym.

użytkownicy

Większa elastyczność numeracji dokumentów

użytkownik może stworzyć własną numerację dla poszczególnych typów dokumentów.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Zadania dla dokumentów

Możliwość dodawania dodatkowych (nie wynikających z obiegów) zadań dla dokumentów. Zadania dla dokumentów będą wyświetlane na Pulpicie użytkownika, dodatkowo użytkownik może otrzymać powiadomienie e-mail o nowym zadaniu.

użytkownicy

Lista zadań związanych z dokumentami.

Przypomnienia w systemie o konieczności wykonania działań związanych z dokumentami.

użytkownicy

Powiadomienia e-mail o nowym zadaniu.

System może automatycznie wysłać wiadomość e-mail do Użytkownika o nowym zadaniu w systemie.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Zadania dla kontrahentów

Możliwość dodawania/edycji/zarzadzania zadaniami dla kontrahentów. Wykorzystanie tej funkcjonalności w systemie można zastosować do różnych działań związanych z kontrahentami, np. działania handlowe.

użytkownicy

Lista zadań przypisana do użytkownika.

Użytkownik widzi swoją listę zadań na dzień bieżący. Może również dołączyć do widoku zadania zaległe i lub przyszłe.

użytkownicy

Możliwość zarządzania zadaniami w ramach zespołu.

Uprawnieni użytkownicy mają podgląd oraz możliwość pracy na zadaniach osób w swoim zespole.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum
Zastępstwa

Funkcjonalność pozwalająca na wskazanie zastępcy w przypadku nieobecności, dzięki temu rozwiązaniu system automatycznie przekieruje zadania osoby nieobecnej do jego zastępcy. Zadania będą przekierowywane wyłącznie w dniach nieobecności zarejestrowanej w systemie. Pozwoli to na sprawny przepływ dokumentów bez zatorów spowodowanych nieobecnością pracownika.

użytkownicy

Automatyczne przekierowanie dokumentów do zastępców.

System automatycznie przekieruje zadania dotyczące dokumentów do zastępcy.

użytkownicy

Brak opóźnień w zatwierdzaniu dokumentów.

Dokumenty będą opisywane i akceptowane na bieżąco.

powiadomienia
Ta funkcja jest dla Ciebie?
Wybierz wersje Spektrum

Poznaj cennik naszego systemu Spektrum

Suspendisse vitae erat ut odio commodo malesuada sit amet ac metus. Ut dictum diam non nunc placerat feugiat sit amet feugiat mauris. Quisque pulvinar tellus eget augue convallis dictum. Aliquam erat volutpat.

Poznaj cennik Spektrum
Funkcje Spektrum

Porozmawiajmy o tym, jak Spektrum może wspomóc
działanie Twojej firmy.

Spektrum wspomaga prowadzenie biznesu generując realne oszczędności. Zapraszamy do rozmowy i prezentacji rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb.