Przejdź do treści
Rejestry VAT – obsługa w Spektrum

Rejestry VAT w Spektrum – jeszcze bardziej ułatwiamy przenoszenie zaakceptowanych dokumentów do systemów księgowych.

Nowości w systemie

W Spektrum umożliwiliśmy Państwu rozpisywanie faktur na rejestry VAT. Informacje o rozpisaniu możemy przenosić do systemów księgowych razem z eksportowanym dokumentem.

Funkcjonalność jest domyślnie wyłączona – jeżeli chcą Państwo z niej skorzystać prosimy o wiadomość na spektrum@netzdata.pl.

By w pełni skorzystać z rejestrów VAT w Spektrum należy w pierwszej kolejności skonfigurować z jakich stawek podatku i rejestrów będziemy korzystać.

W tym celu przechodzimy do sekcji OBIEGI -> Ustawienia -> Rejestry VAT i stawki VAT

Następnie uzupełniamy listę wszystkich stawek VAT, które będziemy używać w rejestrach. Klikamy “DODAJ STAWKĘ VAT”

Dodajemy stawki z jakich będziemy korzystać Odznaczenie pola ”Aktywna” spowoduje wyłączenie jej z możliwości wyboru podczas dekretacji.

Kolejnym krokiem jest dodanie Rejestru VAT

W tym celu klikamy w “DODAJ REJESTR VAT”. Podajemy Nazwę rejestru oraz definiujemy Konto VAT i wybieramy dostępne stawki w danym rejestrze. Zaznaczenie “Odliczalny” odpowiednio oznaczy rejestr podczas przenoszenia dokumentu do systemu księgowego.

Po poprawnej konfiguracji rejestrów oraz stawek VAT w zadaniach obiegowych typu “Kontrola księgowa” pojawi się sekcja związana z rejestrami VAT.

Do dokumentu możemy przypisać dowolną liczbę rejestrów, ale konkretny rejestr możemy przypisać tylko raz do danego dokumentu.

W sekcji “REJESTR VAT” z rozwijanej listy wybieramy interesujący nas rejestr i klikamy ”Dodaj”.

Po wpisaniu kwoty netto w wybraną przez nas stawkę – system automatycznie wyliczy VAT oraz kwotę brutto. Po wpisaniu kwoty VAT system przeliczy tylko kwotę brutto.

Dane są przeliczane i zapisywane automatycznie po zejściu kursorem z pola netto lub VAT.

W podsumowaniu sekcji możemy skontrolować czy wpisane przez nas kwoty sumują się do kwoty na dokumencie.

Zobacz inne wpisy

Prowadzenie firmy
KSeF w Spektrum – my już się przygotowujemy!

Wystartowaliśmy !!! Rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem KSeF w SPEKTRUM. Naszym celem jest automatyczne pobieranie faktur zakupu i ich wizualizacja w systemie. Dzięki zastosowaniu SPEKTRUM nie musisz się martwić wprowadzeniem KSeF-u. Od 1 lipca 2024 wchodzi obowiązek wysyłania i pobierania faktur zakupu z Krajowego Systemu e-Faktur. Faktury będą ustrukturyzowane w postaci pliku xml. Dzięki ustrukturyzowaniu faktur …

Czytaj
Obsługa Spektrum
Praca zdalna – dostęp do dokumentów firmowych 

Od kwietnia Kodeks Pracy wprowadza pojęcie „pracy zdalnej”, czyli wykonywania obowiązków służbowych w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą (również w miejscu zamieszkania zatrudnionego). Cechą szczególną zdalnego świadczenia pracy jest wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. System elektronicznego obiegu dokumentów SPEKTRUM dzięki temu, że jest systemem online umożliwia dostęp do dokumentów …

Czytaj