Przejdź do treści
Obowiązki pracodawcy na początku roku – o czym należy pamiętać?

Początek roku to czas wzmożonych działań dla pracodawców. Sprawdź jak zadbać o zatrudnionych i jak zapewnić płynność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Prowadzenie firmy

Z początkiem nowego roku, pracodawcy stają przed szeregiem istotnych obowiązków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i zapewnienia odpowiednich warunków pracy swoim pracownikom. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym z nich na początku 2024 roku.

1. Zarządzanie urlopami pracowniczymi

 • Zaległe urlopy: Pracodawca musi upewnić się, że wszyscy pracownicy wykorzystali zaległe urlopy wypoczynkowe, zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy.
 • Planowanie urlopów na Nowy Rok: Tworzenie planu urlopów na nadchodzący rok jest nie tylko korzystne, ale często niezbędne dla efektywnej organizacji pracy.
 • Wypłata ekwiwalentów urlopowych: Zmiana współczynnika urlopowego, która miała miejsce w 2023 roku, wymaga odpowiedniego dostosowania wypłat ekwiwalentów.

Porada: W zarządzaniu zadaniami na początku roku, takimi jak planowanie i kontrolowanie wykorzystania urlopów czy ustalanie zastępstw, może okazać się nieocenioną pomocą oprogramowanie Spektrum. 

Jego moduł Pracownicy umożliwia łatwe planowanie urlopów, kontrolowanie ich wykorzystania oraz automatyczne przekazywanie zadań osobie zastępującej pracownika na urlopie. Dzięki temu systemowi, pracownicy mogą samodzielnie sprawdzać ilość dni urlopu do wykorzystania oraz składać wnioski online, co minimalizuje ryzyko zagubienia lub niedostarczenia dokumentów. Dodatkowo, system zapewnia prawidłowe wyliczenie wynagrodzeń w miesiącach, kiedy pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych, co stanowi istotną pomoc w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie.

2. Dni opieki nad dzieckiem

 • Oświadczenia od pracowników: Ważne jest pobranie od pracowników oświadczeń o korzystaniu ze zwolnienia na opiekę nad dziećmi do 14. roku życia.

3. Planowanie czasu pracy

 • Harmonogramy pracy: Pod koniec roku należy ustalić harmonogramy pracy na kolejny rok, uwzględniając święta i dni wolne.

4. Wynagrodzenie i świadczenia

 • Minimalne wynagrodzenie: Pracodawcy muszą zapewnić, że wynagrodzenia ich pracowników nie spadają poniżej minimalnego progu wynagrodzenia.
 • Zwolnienia lekarskie: Ważne jest, aby sprawdzić, czy pracownik na przełomie roku otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, czy zasiłek.

5. Rozliczenia podatkowe

 • PIT-11 i inne deklaracje: Do końca stycznia pracodawca ma obowiązek przekazać odpowiednie deklaracje do Urzędu Skarbowego.

6. Zasiłki i fundusze

 • ZFŚS: pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 50 pracowników, są zobowiązani do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • PFRON: Informacje roczne w ramach systemu e-PFRON należy złożyć do 20 stycznia.

7. Sprawozdania GUS

 • Z-05 i Z-10: Niektórzy pracodawcy muszą przekazać te sprawozdania dotyczące popytu na pracę i warunków pracy.

8. Dostosowanie warunków pracy do nowych standardów BHP

 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy przy komputerze: W związku z nowymi regulacjami w 2024 roku, pracodawcy muszą dostosować stanowiska pracy osób korzystających z komputerów. Dla pracowników spędzających przy laptopach co najmniej 4 godziny dziennie, wymagane będzie zapewnienie nie tylko okularów, ale również szkieł kontaktowych, jeśli są one niezbędne.
 • Monitor stacjonarny lub podstawka do laptopa: Aby poprawić komfort pracy i ochronę wzroku pracowników, pracodawcy będą musieli wyposażyć stanowiska pracy w monitory stacjonarne lub odpowiednie podstawki do laptopów. Jest to szczególnie ważne dla osób spędzających długie godziny przed ekranem komputera.

Początek roku to czas, kiedy pracodawcy muszą wykazać się szczególną troską o zarządzanie urlopami, planowanie czasu pracy, a także dokładne rozliczenia podatkowe i sprawozdania. Dbanie o te aspekty jest nie tylko obowiązkiem, ale również świadczy o profesjonalizmie i odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Zobacz inne wpisy

Obsługa Spektrum
Muszę to zrobić! – co zrobić, żeby nie zapomnieć 

Też zdarza ci się zapomnieć o telefonie do kontrahenta? O wysłaniu oferty? O innych rzeczach na już? W dzisiejszych czasach każdy z nas ma do zapamiętania mnóstwo informacji. Jak się w tym nie pogubić? SPEKTRUM to nie tylko system elektronicznego obiegu dokumentów, ale także może pełnić rolę mini CRM-a. Możesz w nim rejestrować i obsługiwać …
W dzisiejszych czasach każdy z nas ma do zapamiętania mnóstwo informacji. Jak się w tym nie pogubić?

Czytaj
Prowadzenie firmy
KSeF – czy już wiesz o nowym obowiązku 

Już za rok (01.07.2024) wchodzi w życie obowiązek wystawiania i przyjmowania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur dla wszystkich podatników VAT. Istotą faktur ustrukturyzowanych jest wystawianie ich według jednego wzorca w oparciu o strukturę logiczną (schemę) XSD ustaloną przez Ministerstwo Finansów oraz przechowywanie i przetwarzanie tak wystawionych faktur w scentralizowanym Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). System ten sprawdza …

Czytaj