Przejdź do treści
Kontrola merytoryczna dokumentów

Merytoryczna kontrola dokumentów księgowych jest jednym z etapów procesu księgowania. Jest momentem decyzji o kwalifikacji danego dokumentu w księgach, uzupełnienia brakujących informacji oraz weryfikacji zasadności kosztu. Jak poprawnie opisywać i akceptować kontrolowane dokumenty? Właściwa interpretacja dokumentów księgowych Brak przygotowania dokumentów księgowych pod kątem ich kompletności, zgodności z przepisami oraz zasadności ujęcia w księgach, naraża przedsiębiorcę …

Obsługa Spektrum

Merytoryczna kontrola dokumentów księgowych jest jednym z etapów procesu księgowania. Jest  momentem decyzji o kwalifikacji danego dokumentu w księgach, uzupełnienia brakujących informacji oraz weryfikacji zasadności kosztu. Jak poprawnie opisywać i akceptować kontrolowane dokumenty?

Właściwa interpretacja dokumentów księgowych

Brak przygotowania dokumentów księgowych pod kątem ich kompletności, zgodności z przepisami oraz zasadności ujęcia w księgach, naraża przedsiębiorcę na zarzuty ze strony urzędników skarbowych. Konsekwencją może być wyrzucenie z kosztów dokumentów:

  • niespełniających wymogów formalnych, 
  • które nie są wystarczająco powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Etap kontroli ma również istotny wpływ na prawidłową kwalifikację wydatków, a w niektórych przypadkach będzie decydował o tym, czy dany wydatek może być kosztem uzyskania przychodu, czy też okoliczności jego poniesienia na przykład w przypadku kosztów reprezentacji powodują, że powinien zostać ujęty jako niestanowiący kosztu uzyskania przychodu. Te wszystkie kwestie należy rozstrzygnąć na etapie kontroli dokumentów księgowych przed wprowadzeniem zapisów do ksiąg.

Kto odpowiada za przeprowadzenie kontroli dokumentów księgowych?

Kontrola merytoryczna dokumentów powinna być przeprowadzona przez klienta, ponieważ obsługujące go biuro rachunkowe/dział księgowości czy księgowość wewnętrzna nie mają zazwyczaj uprawnień do decydowania o zasadności podniesienia kosztów W razie wątpliwości, obie te komórki powinny zgłaszać klientowi/przełożonemu uwagi dotyczące niektórych wydatków i posiadać pisemne wyjaśnienie, które następnie będzie uzasadniało kwalifikację dokumentu księgowego. Może ono stanowić wygodną formę elektronicznego obiegu dokumentów.

Kontrola formalna i rachunkowa zazwyczaj należą do obowiązków biura rachunkowego – jest to weryfikacja dokumentów pod kątem przepisów prawa i poprawności wyliczeń, więc biuro rachunkowe posiada odpowiednią wiedzę do przeprowadzenia takiej kontroli. Ze względu na bezpieczeństwo obu stron, wskazane jest zamieszczenie w umowie zapisu o podziale zakresu kontroli dokumentów księgowych pomiędzy klienta a biuro.

Udogodnienia w opisywaniu i akceptacji dokumentów

Narzędziem pomocnym w procesie opisu i akceptacji dokumentów jest elektroniczny obieg dokumentów Spektrum, który ułatwia zarządzanie zgromadzoną dokumentacją

Dzięki predefiniowanym na etapie wdrożenia opisom dokumentów, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli dokumentów wybierają opis dokumentu z wcześniej przygotowanej listy. Opisy dokumentów są ściśle powiązane z kontami księgowymi, dzięki czemu dział księgowości nie ma problemów z zapisem dokumentu lub pozycji dokumentu na odpowiednim koncie księgowym. System Spektrum pozwala, by osoba opisująca dokument miała możliwość wprowadzania dodatkowych zapisów do opisu. Automatyzacja procesu opisu dokumentów pozwala na zautomatyzowanie dekretacji dokumentów w systemie finansowo-księgowym, co nazywa się komendą automatycznego zapisu w systemie.

Zobacz inne wpisy

Zmiany prawne
KSeF w Spektrum – my już się przygotowujemy!

Wystartowaliśmy !!! Rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem KSeF w SPEKTRUM. Naszym celem jest automatyczne pobieranie faktur zakupu i ich wizualizacja w systemie. Dzięki zastosowaniu SPEKTRUM nie musisz się martwić wprowadzeniem KSeF-u. Od 1 lipca 2024 wchodzi obowiązek wysyłania i pobierania faktur zakupu z Krajowego Systemu e-Faktur. Faktury będą ustrukturyzowane w postaci pliku xml. Dzięki ustrukturyzowaniu faktur …

Czytaj
Obsługa Spektrum
Muszę to zrobić! – co zrobić, żeby nie zapomnieć 

Też zdarza ci się zapomnieć o telefonie do kontrahenta? O wysłaniu oferty? O innych rzeczach na już? W dzisiejszych czasach każdy z nas ma do zapamiętania mnóstwo informacji. Jak się w tym nie pogubić? SPEKTRUM to nie tylko system elektronicznego obiegu dokumentów, ale także może pełnić rolę mini CRM-a. Możesz w nim rejestrować i obsługiwać …
W dzisiejszych czasach każdy z nas ma do zapamiętania mnóstwo informacji. Jak się w tym nie pogubić?

Czytaj