Przejdź do treści
Jak automatycznie odbierać e-faktury w SPEKTRUM

Jak automatycznie odbierać e-faktury w SPEKTRUM Aby zautomatyzować proces pobierania e-faktur ze skrzynki mailowej należy: Zdefiniować dostęp do skrzynki pocztowej Dane dostępowe do skrzynki/ek e-mail należy podać u module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA SKRZYNEK. Utworzyć bufor i nadać uprawnienie użytkownikom Bufor e-mail tworzy się w module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA BUFORÓW Nazwa -użytkownik tworzy własną nazwę, Skrzynka …

Obsługa Spektrum

Jak automatycznie odbierać e-faktury w SPEKTRUM

Aby zautomatyzować proces pobierania e-faktur ze skrzynki mailowej należy:

Zdefiniować dostęp do skrzynki pocztowej

Dane dostępowe do skrzynki/ek e-mail należy podać u module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA SKRZYNEK.

Utworzyć bufor i nadać uprawnienie użytkownikom

Bufor e-mail tworzy się w module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA BUFORÓW

Nazwa -użytkownik tworzy własną nazwę, Skrzynka – wybieramy uprzednio zdefiniowaną skrzynkę e-mail, NIP do Extracto – numer NIP-u firmy, które będą wykorzystywane przez system w procesie OCR-owania dokumentów (automatycznego odczytywania danych z dokumentów), usuwanie – oznacza, że dokumenty pobrane do SPEKTRUM zostaną automatycznie usunięte ze skrzynki e-mail, Przenoszenie – dokumenty pobrane do SPEKTRUM zostaną automatycznie przeniesione do innego katalogu w poczcie e-mail, wybierając tą opcję należy poniżej wskazać folder do którego maile maja zostać przeniesione. Parametr Aktywny należy zaznaczyć aby bufor był widoczny na liście obsługiwanych skrzynek pocztowych.

Po zdefiniowaniu Bufora należy wskazać osoby/Użytkowników, które mogą z bufora skorzystać oraz wskazać rozszerzenia plików, które mają być uwzględniane przy pobieraniu.

Użytkowników wskazujemy po kliknięciu na ikonkę z plusem w kolumnie OSOBY. Listę dozwolonych plików definiujemy po kliknięciu ikony z plusem w kolumnie PLIKI.

Zobacz inne wpisy

Obsługa Spektrum
Praca zdalna – dostęp do dokumentów firmowych 

Od kwietnia Kodeks Pracy wprowadza pojęcie „pracy zdalnej”, czyli wykonywania obowiązków służbowych w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą (również w miejscu zamieszkania zatrudnionego). Cechą szczególną zdalnego świadczenia pracy jest wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. System elektronicznego obiegu dokumentów SPEKTRUM dzięki temu, że jest systemem online umożliwia dostęp do dokumentów …

Czytaj
Obsługa Spektrum
Praca zdalna a obieg dokumentów w pandemii – jak to wygląda w praktyce?

W związku z pandemią koronawirusa wiele firm zadecydowało, że ze względów bezpieczeństwa, wprowadzają system pracy zdalnej – świadczenie usług z domu, czyli poza stałym miejscem jej wykonywania. Dla większości przedsiębiorstw jest to sytuacja nowa, która wymaga przeorganizowania zadań i procedur. Jak przekazywać dokumenty pracownikom świadczącym pracę spoza biura? O organizacji pracy w tym trudnym …

Czytaj
Obsługa Spektrum
Gdzie jest dokument – jak znaleźć właściwe dokumenty

O wyszukiwaniu dokumentów w Spektrum. Jak mieć wszystkie dokumenty w jednym miejscu i zawsze “pod ręką”. Ale też o bezpieczeństwie i uprawnieniach do dokumentów słów kilka. Dzięki zastosowaniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów SPEKTRUM masz zawsze dostęp do wszystkich dokumentów firmowych. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Dokumenty zarejestrowane w systemie mogą być wyszukiwane wg wielu …

Czytaj