Przejdź do treści
Jak automatycznie odbierać e-faktury w SPEKTRUM

Jak automatycznie odbierać e-faktury w SPEKTRUM Aby zautomatyzować proces pobierania e-faktur ze skrzynki mailowej należy: Zdefiniować dostęp do skrzynki pocztowej Dane dostępowe do skrzynki/ek e-mail należy podać u module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA SKRZYNEK. Utworzyć bufor i nadać uprawnienie użytkownikom Bufor e-mail tworzy się w module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA BUFORÓW Nazwa -użytkownik tworzy własną nazwę, Skrzynka …

Obsługa Spektrum

Jak automatycznie odbierać e-faktury w SPEKTRUM

Aby zautomatyzować proces pobierania e-faktur ze skrzynki mailowej należy:

Zdefiniować dostęp do skrzynki pocztowej

Dane dostępowe do skrzynki/ek e-mail należy podać u module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA SKRZYNEK.

Utworzyć bufor i nadać uprawnienie użytkownikom

Bufor e-mail tworzy się w module DOKUMENTY-> USTAWIENIA-> LISTA BUFORÓW

Nazwa -użytkownik tworzy własną nazwę, Skrzynka – wybieramy uprzednio zdefiniowaną skrzynkę e-mail, NIP do Extracto – numer NIP-u firmy, które będą wykorzystywane przez system w procesie OCR-owania dokumentów (automatycznego odczytywania danych z dokumentów), usuwanie – oznacza, że dokumenty pobrane do SPEKTRUM zostaną automatycznie usunięte ze skrzynki e-mail, Przenoszenie – dokumenty pobrane do SPEKTRUM zostaną automatycznie przeniesione do innego katalogu w poczcie e-mail, wybierając tą opcję należy poniżej wskazać folder do którego maile maja zostać przeniesione. Parametr Aktywny należy zaznaczyć aby bufor był widoczny na liście obsługiwanych skrzynek pocztowych.

Po zdefiniowaniu Bufora należy wskazać osoby/Użytkowników, które mogą z bufora skorzystać oraz wskazać rozszerzenia plików, które mają być uwzględniane przy pobieraniu.

Użytkowników wskazujemy po kliknięciu na ikonkę z plusem w kolumnie OSOBY. Listę dozwolonych plików definiujemy po kliknięciu ikony z plusem w kolumnie PLIKI.

Zobacz inne wpisy

Nowości w systemie
EXTRACTO – nowe możliwości w Spektrum

Elektroniczny obieg dokumentów, który oferuje system Spektrum ulepszony został o moduł EXTRACTO. Jest to rozwiązanie, które wykorzystuje aż trzy nowoczesne technologie: AI (Artificial Intelligence – sztucznej inteligencji), ML (Machine Learning – uczenia maszynowego) oraz OCR (Optical Character Recognition – optycznego rozpoznawania tekstu). Dlaczego zbiór tych technologii znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach biznesu? Wygodna …

Czytaj
Obsługa Spektrum
Biała lista podatników VAT – automatyczne sprawdzanie

System elektronicznego obiegu dokumentów Spektrum jest stale aktualizowany, by lepiej służył Użytkownikom. Tym razem został wzbogacony o nową funkcjonalność – automatyczne sprawdzanie podatników VAT na tak zwanej białej liście, określanej również białą listą podatników VAT. To kolejne udogodnienie, które pozwala na sprawdzenie w trakcie księgowania wydatków, czy rachunek bankowy kontrahenta widnieje na tej liście. Nowelizacja …

Czytaj